Terma & Syarat 26BET

admin
December 29, 2022
87 Views

Peraturan berikut membentuk perjanjian antara 26BET dan pelanggannya.

Dengan mendaftar dengan 26BET, anda bersetuju sepenuhnya dan menerima peraturan berikut:

 1. Dengan mengakses laman web 26BET, dan dengan mendaftar melalui laman web kami untuk mengambil bahagian dalam mana-mana permainan dalam talian interaktif (secara kolektif ‘Permainan’), anda bersetuju untuk terikat dengan terma dan syarat ini (‘Syarat’). Sila baca dengan teliti dan pastikan anda hanya mengakses permainan jika anda memahami sepenuhnya kandungannya dan bersetuju untuk terikat dengannya.
 2. Pelanggan mestilah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun untuk membuat pertaruhan. 26BET berhak untuk meminta bukti umur daripada pelanggan dan menggantung akaun mereka sehingga dokumentasi yang memuaskan disediakan.
 3. Adalah menjadi tanggungjawab pelanggan untuk memastikan nama pengguna dan butiran keselamatan mereka kekal sulit. Sekiranya pelanggan mengesyaki perkara ini mungkin tidak lagi berlaku, mereka harus memberitahu kami dengan segera. Sebarang transaksi yang dilakukan di bawah nama pengguna akan menjadi tanggungjawab pelanggan.
 4. Pelanggan tidak boleh membatalkan atau menukar pertaruhan setelah pertaruhan telah diletakkan dan disahkan.
 5. 26BET mengekalkan hak untuk membatalkan mana-mana atau semua pertaruhan yang dibuat oleh mana-mana orang atau kumpulan orang yang bertindak dalam percubaan untuk menipu kami. Jika terdapat bukti siri pertaruhan, setiap satu mengandungi pilihan yang sama telah diletakkan oleh atau untuk individu atau sindiket individu yang sama, 26BET berhak untuk membuat pertaruhan tersebut terbatal dan menggantung akaun yang berkaitan.
 6. 26BET berhak untuk menamatkan akaun anda pada bila-bila masa mengikut budi bicara mutlak kami sekiranya pertaruhan telah dibuat dalam percubaan untuk menipu 26BET atau dibuat oleh atau dikontrak oleh mana-mana pembuat taruhan atau sindiket perjudian dalam usaha untuk memaksimumkan pembayaran pada kami. Permainan. Selanjutnya, kami berhak untuk menahan semua kemenangan, serta prinsip, sesiapa yang didapati telah mengambil bahagian dalam aktiviti tersebut.
 7. Untuk mengekalkan tahap keselamatan yang tinggi untuk melindungi dana anda, kami akan melakukan semakan keselamatan rawak dan menyimpan rekod transaksi dan pertaruhan. Anda menerima bahawa kami mungkin menuntut dokumentasi tambahan untuk mengesahkan anda sebagai pemegang akaun sekiranya semakan keselamatan.
 8. Jika mana-mana butiran akaun peribadi anda atau maklumat kewangan lain yang berkaitan dengan Akaun anda adalah tidak betul, anda mesti memaklumkan kepada kami dengan segera, kerana kegagalan berbuat demikian boleh mengakibatkan transaksi, yang ditolak akibat butiran yang salah di mana anda gagal membuat kami mengetahui sebarang perubahan/butiran yang betul.
 9. Bahasa rujukan Terma dan Syarat ini ialah bahasa Inggeris. Walaupun berhati-hati semasa penterjemahan, sekiranya terdapat kesukaran memahami mana-mana klausa Syarat dan Syarat ini, hanya versi Bahasa Inggeris akan sah.
 10. 26BET tidak membenarkan pelanggan individu membuat akaun pendua (lebih daripada satu akaun dalam mana-mana satu mata wang.) Mana-mana pelanggan yang didapati telah mencipta akaun pendua akan digantung akaun mereka.
 11. Pendaftaran akaun pendua dengan menggunakan entri butiran peribadi yang dimanipulasi dengan sengaja (jika dikesan) boleh mengakibatkan penamatan akses akaun permainan yang tidak dapat dipulihkan. 26BET berhak untuk membatalkan semua kemenangan terkumpul yang dikreditkan kepada pengguna. Dan akaun akan dibekukan selama-lamanya.
 12. Setiap bonus, promosi dan/atau tawaran istimewa adalah tertakluk kepada terma khususnya sendiri. Pemain bersetuju untuk membaca dan memahami terma yang terpakai untuk setiap bonus yang mereka kumpul. 26BET berhak untuk membatalkan sebarang bonus atau tawaran istimewa atau promosi pada bila-bila masa.
 13. Sebelum mengeluarkan atau meluluskan sebarang pengeluaran, 26BET berhak meminta daripada pelanggan untuk memberikan maklumat seperti bukti Pengenalan Peribadi, salinan depan dan belakang kad kredit/kad debit, Lesen Memandu Pasport atau penyata bank terkini atau dokumentasi lain yang sesuai sebagai 26BET, atas arahan tunggalnya, difikirkan perlu. Jika anda gagal mematuhi sebarang permintaan jaminan, 26BET berhak untuk membatalkan sebarang kemenangan dalam akaun anda.
 14. Terma & Syarat ini adalah sebahagian daripada Terma & Syarat Am 26BET.
 15. Terma & syarat ini mengatasi sebarang komunikasi melalui e-mel, sembang atau telefon.
Author admin